Τυχόν αντικείμενα ή εμπορεύματα που θέλετε να επιστρέψετε αυτά πρέπει να βρίσκονται στην αρχική τους συσκευασία. η συσκευασία πρέπει να είναι άθικτη.

Αν η συσκευασία έχει χαλάσει με οποιοδήποτε τρόπο  η aaergalia.gr μπορεί να αρνηθεί την επιστροφή του αντικειμένου.

Τα αντικείμενα του aaergal;ia.gr ΔΕΝ δίνονται ή παρέχονται με οποιοδήποτε τρόπο για δοκιμή. Εργαλεία και αντικείμενα ΔΕΝ δίνονται για δοκιμή. Για το λόγο αυτό πριν ψωνίσετε δείτε τις προδιαγραφές του αντικειμένου ή τηλεφωνήστε μας για οποιαδήποτε απορία έχετε.