Όλα τα αντικείμενα - υλικά έχουν την εγγύηση του κατασκευαστή τους ή του προμηθευτή μας

Τα υλικά - αντικείμενα που επιστρέφονται εντός εγγύησης πρέπει να παραδίδονται στη διεύθυνση  μας με έξοδα του πελάτη

Τα έξοδα επιστροφή του υλικού - αντικειμένου επιβαρύνουν το πελάτη.

Ο κατασκευαστή - προμηθευτής μας θα αποφασίσει αν θα επισκευάσει ή θα αντικαταστήσει το υλικό - αντικείμενο.


11